Ođđa bargobáiki, ođđa vierut

ráhpa kantuvrii
Leamaš hui somá álgit ođđa bargui ja ásaiduvvat Torontoi - dievva čeahpes, ustitlaš ja veahkkás bargoskihpárat. Jos jearat juoidá, oaččot čielga vástádusaid ja vuđolaš čilgehusaid, ja veahkki boahtá dan seammás. Govas feaskkir ja ráhpat mu bargolatnjii.

Read more

Eamiálbmogiid universitehtat

Universitehta lea allaoahpahusa ja dutkama ásahus, mii fállá akademalaš dutkosiid buot dásiin (bachelor, master ja doavttir) iešguđet subjeavttain ja fágasurggiin. Kritihkalaš jurddašeapmi ja guorahallan lea okta universitehta geađgejulggiin. Universitehta lea nappo báiki, gos sáhttá guorahallat dárkilit áššiid, mat eai muđui guorahallojuvvo dábálaččat servodagas. Historjjálaččat universitehta lea doaibman primára ásahus-dási vuorkán našunála dahje stáhtalaš kultuvrii. Universitehtas lea leamaš dehálaš rolla našuvnna huksemis ja našunála kultuvrra doahpaga huksemis.

Read more